• er
Factory

Nhà máy

die casting machines

Máy đúc khuôn

enamel painting machines

Máy sơn men

handmade enamel pins

Ghim men thủ công

Plating room

Phòng mạ

storage

Lưu trữ

Phòng mạ điện

8 plating room-1
8 plating room-2
8 plating room-3

Quy trình sản xuất

fab8cec5

1 Bản sửa đổi và chứng minh tác phẩm nghệ thuật

2 Making molds

2 Làm khuôn

3 Die casting

3 Đúc khuôn

4 Polishing

4 Đánh bóng

647591fe

5 tán đinh

6 Painting

6 Bức tranh

9826c592

7 Chà nhám ướt

8 plating

8 lớp mạ

74b4e4a3

9 QC

10 Packing

10 Đóng gói